REKLAMACIJE I POVRAĆAJ NOVCA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne Internet stranice www.bioss.rs smatra prodajom na daljinu.

Proizvodi koje šaljemo će biti propisno upakovani kako bi se izbegla oštećenja prilikom uobičajene manipulacije u transportu. Ukoliko primetite oštećenje pošiljke niste obavezni preuzeti pošiljku, već treba da ukažete kuriru na eventualna mehanička oštećenja i tražiti da se sačini zapisnik. U tom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Ako iz nekog razloga kupac treba da vrati kupljenu robu, rok za reklamacije iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili osobi koju ste Vi odredili, roba koja je predmet ugovora uručena. Reklamirani proizvod dostavite u originalnoj ambalaži Reklamacije se primaju na e-mail: bioss@bioss.rs ili putem naše kontakt forme gde ćete navesti ime i prezime, e-mail adresu, broj narudžbenice i opis razloga reklamacije. Odgovor ćete dobiti najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije elektronskim putem. Povrat novca će biti izvršen u roku od 14 dana od dana kada je poslata IZJAVA O ODUSTAJANJU OD UGOVORA.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Vraćeni proizvod ili proizvodi moraju da budu u originalnoj ambalaži, nekorišćeni i neoštećeni. Troškove vraćanja robe snosi kupac. BIOSS može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu. Kada se proizvodi vrate, kontroliše se njihovo stanje (da slučajno nema oštećenja) i da li je sve ranije poručeno i vraćeno. Ukoliko je sve u redu, novčana sredstva utrošena na kupovinu biće vraćena kupcu uplatom na tekući račun kupca. BIOSS vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Izjavu o odustajanju od ugovora. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao Izjavu o  odustajanju od ugovora, proizvod se više ne može vratiti.

PRIMER IZJAVE O ODUSTAJANJU OD UGOVORA

IZJAVA O ODUSTAJANJU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU (poslati elektronskim putem na e -mail: bioss@bioss.rs ili putem naše kontakt forme)

  1. Ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresa kupca: ______________________
  2. Broj porudžbenice: ___________________
  3. Ja __________________ ovim izjavljujem da odustajem od Ugovora o kupovini koji sam sklopio/la kupovinom na daljinu na web sajtu www.bioss.rs sledeće robe ___________________, primljene dana _______________ .
  4. Razlozi za reklamaciju (nije obavezno popunjavati): _______________________
  5. Datum isporuke robe kupcu: ___________
  6. Datum pisanja Izjave o odustajanju od ugovora: ­­­____________
  7.  Broj tekućeg računa kupca: ___________________.