BIOSS

 

Fitopreparati i fitokozmetika

BIOSS proizvodi fitopreparate sa etarskim uljima i biljnim ekstraktima iz sopstvenih zasada tradicionalno gajenih aromatičnih i lekovitih biljaka poreklom iz Srbije. BIOSS je osnovan 2002. godine sa cilјem da obezbedi najkvalitetnije proizvode iz lekovitih i aromatičnih biljaka i obrazovanje u oblasti fitoterapije, podržavajući ekološku polјoprivredu i promovišući tradicionalna i naučna znanja o lekovitim i aromatičnim biljkama..

BIOSS


Razvojno-proizvodni centar

Inovaciona organizacija BIOSS registrovana je kao Razvojno-proizvodni centar od 08.06.2011. rešenjem Ministarstva prosvete i nauke br. 391-00-3/2011-01 od 08.06.2011. BIOSS je bio nosilac projekta : Razvoj tehnološki originalnih postupaka i proizvoda biljnog porekla za potrebe farmaceutske i kozmetičke industrije (2012-2013). Kontinuitet inovativne delatnosti tima BIOSS je verifikovan kroz petnaestotogodišnje učešće u naučno-istraživačkim i inovacionim projektima.

Dr Slobodan Petrović
Dr Slobodan Petrović Osnivač
Od 2002. godine dr Slobodan S. Petrović je osnivač preduzeća BIOSS iz Beograda, koje se bavi projektovanjem nove i inoviranjem postojeće opreme i uređaja u oblasti destilacije i ekstrakcije aromatičnih biljaka, praktičnom destilacijom na laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom nivou

Dr Nada Petrović
Dr Nada Petrović Inženjer biotehnologije
Dr Nada Petrović doktor je tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija. Diplomirala je i doktorirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija iz oblasti tehnologija izdvajanja i biološke aktivnosti etarskih ulja i biljnih ekstrakata iz lekovitih i aromatičnih biljaka.
Kozmetika na biljnoj bazi
  • BIOSS Fitopreparati i Fitokoznetika
  • Bulevar oslobođenja 401/i, 11040 Beograd, Srbija
  • +381-69-137-9900
  • bioss@bioss.rs