BIOSS

 

Biljna proizvodnja

BIOSS je osnovan 2002. godine i bavi se proizvodnjom dijetetskih suplemenata, fitopreparata, prirodne kozmetike, etarskih ulja, hidrolata i biljnih ekstrakata. BIOSS se bavi proizvodnjom proizvoda na biljnoj bazi i razvojem tehnoloških postupaka za izdvajanje biološki aktivnih materija biljnog porekla za proizvodnju korisnih funkcionalnih komponenti bilјnog porekla u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Bioaktivne materije iz BIOSS preparata pomažu u nezi najzahtevnije kože, tretmanu kožnih oboljenja, protiv bolova u mišićima, infekcijama uro-genitalnog trakta i zaštiti imunog sistema.

BIOSS


Razvojno-proizvodni centar

Inovaciona organizacija BIOSS registrovana je kao Razvojno-proizvodni centar od 08.06.2011. rešenjem Ministarstva prosvete i nauke br. 391-00-3/2011-01 od 08.06.2011. BIOSS je bio nosilac projekta : Razvoj tehnološki originalnih postupaka i proizvoda biljnog porekla za potrebe farmaceutske i kozmetičke industrije (2012-2013). Kontinuitet inovativne delatnosti tima BIOSS je verifikovan kroz petnaestotogodišnje učešće u naučno-istraživačkim i inovacionim projektima.

Dr Slobodan Petrović
Dr Slobodan Petrović Osnivač
Od 2002. godine dr Slobodan S. Petrović je osnivač preduzeća BIOSS iz Beograda, koje se bavi projektovanjem nove i inoviranjem postojeće opreme i uređaja u oblasti destilacije i ekstrakcije aromatičnih biljaka, praktičnom destilacijom na laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom nivou

Dr Nada Petrović
Dr Nada Petrović Inženjer biotehnologije
Dr Nada Petrović doktor je tehničkih nauka iz oblasti Hemija i hemijska tehnologija. Diplomirala je i doktorirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija iz oblasti tehnologija izdvajanja i biološke aktivnosti etarskih ulja i biljnih ekstrakata iz lekovitih i aromatičnih biljaka.
Kozmetika na biljnoj bazi
  • BIOSS Fitopreparati i Fitokoznetika
  • Bulevar oslobođenja 401/i, 11040 Beograd, Srbija
  • +381-69-137-9900
  • bioss@bioss.rs