BIOSS  IZRADA HIDRODESTILATORA

BIOSS se bavi izradom hidrodestilatora za izolovanje etarskih ulja, projektovanjem i inoviranjem tehnoloških postupaka, projektovanjem eksperimentalnih postrojenja za izdvajanje i proizvodnju bioaktivnih i pomoćnih komponenti biljnog porekla koji se mogu primeniti u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji..

destilacija etarskog ulja

BIOSS  TEHNOLOŠKI PROCESI

BIOSS nudi širok spektar tehničkih usluga vezanih za proizvodnju sirovih bilјnih materijala za farmaceutsku, kozmetičku i prehrambenu industriju; razvoj novih metoda u izolaciji aktivnih supstanci bilјnog porekla; gajenje aromatičnih i lekovitih bilјaka; proizvodnju etarskih ulјa, hidrolata, bilјnih ekstrakata i prirodnih proizvoda u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji.