BIOSS  USLUŽNA PROIZVODNJA

  • Etarska ulja, ekstrakti, hidrolati, kozmetički i toaletni preparati
  •  Etarska ulja i ekstrakti za farmaceutsku i prehrambenu industriju
  • Fitopreparati pojedincima koji se profesionalno bave aromaterapijom i fitoterapijom

BIOSS VISOKI TEHNOLOSKI KRITERIJUMI

Primenjujemo visoke tehnološke kriterijume u proizvodnji etarskih i biljnih ulja i ekstrakata vrhunskog kvaliteta iz sopstvenih zasada – tradicionalno gajenih aromatičnih i lekovitih biljaka. Za pojedine fitopreparate imamo objavljene patente, naučne radove i klinička ispitivanja.