BIOSS  USLUŽNA PROIZVODNJA

Sa skoro 20-godišnjim iskustvom u proizvodnji etarskih ulјa, bilјnih ekstrakata, hidrolata, prirodne kozmetike i toaletnih preparata, naš tim stručnjaka je spreman da vam pomogne da pokrenete sopstveni brend kozmetike, ili u oblastima aromaterapije, fitoterapije, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

  • Etarska ulja, ekstrakti, hidrolati, kozmetički i toaletni preparati
  •  Etarska ulja i ekstrakti za farmaceutsku i prehrambenu industriju
  • Fitopreparati pojedincima koji se profesionalno bave aromaterapijom i fitoterapijom

BIOSS BIOLOŠKI AKTIVNE MATERIJE

BIOSS se bavi proizvodnjom proizvoda na biljnoj bazi i razvojem tehnoloških postupaka za izdvajanje biološki aktivnih materija biljnog porekla. Primenjujemo visoke tehnološke kriterijume u proizvodnji etarskih i biljnih ulja i ekstrakata vrhunskog kvaliteta iz sopstvenih zasada – tradicionalno gajenih aromatičnih i lekovitih biljaka. Za pojedine fitopreparate imamo objavljene patente, naučne radove i klinička ispitivanja.