BIOSS  Fitopreparati i fitokozmetika

BIOSS proizvodi fitopreparate sa etarskim uljima i biljnim ekstraktima iz sopstvenih zasada tradicionalno gajenih aromatičnih i lekovitih biljaka poreklom iz Srbije. BIOSS je osnovan 2002. godine sa cilјem da obezbedi najkvalitetnije proizvode iz lekovitih i aromatičnih biljaka i obrazovanje u oblasti fitoterapije, podržavajući ekološku polјoprivredu i promovišući tradicionalna i naučna znanja o lekovitim i aromatičnim biljkama..

BIOSS Razvojno-proizvodni centar

Inovaciona organizacija BIOSS registrovana je kao Razvojno-proizvodni centar od 08.06.2011. rešenjem Ministarstva prosvete i nauke br. 391-00-3/2011-01 od 08.06.2011. BIOSS je bio nosilac projekta : Razvoj tehnološki originalnih postupaka i proizvoda biljnog porekla za potrebe farmaceutske i kozmetičke industrije (2012-2013). Kontinuitet inovativne delatnosti tima BIOSS je verifikovan kroz petnaestotogodišnje učešće u naučno-istraživačkim i inovacionim projektima.